Irodalomtörténeti előadás

A Fekete Sas Akadémia programja izgalmasnak tűnik. Megkaptuk Takács Tamástól az első előadás szinopszisát, igazi csemege!

„Előadásomban Pázmány Péter Az nagy Calvinus Ianosnak Hiszek egy Istene című hitvitázó művét mutatom be. Kutatásom során bebizonyítottam, hogy milyen újszerű módokon polemizál a szerző, ezzel új irányt szab a korabeli hitvitázó témájú írásoknak. Továbbá ismertetem, miként illeszti bele a szöveget összegző művébe, a Kalauzba. Szükséges ehhez a politikai, társadalmi, egyházi berendezkedés bemutatása is, illetve azoknak az elemeknek az adott korban való vizsgálata, amelyek a hitvitázó irodalom reprezentációját megjelenítették.
Ezeken felül bemutatom a Carmina V[ersus] De Caluino című ismeretlen szerzőtől származó paszkvillust, illetve ennek a sajátos műfajnak a hazai megjelenését, fejlődését a 16-17. században.”

Comments are closed.